skip to Main Content

Aanmelding

Kennismaking en bezoek

U bent altijd welkom kennis te maken. Dat kan op de inloopochtenden op elke tweede woensdag van de maand, maar u kunt ook een afspraak maken voor een informatief gesprek.

Procedure

Wanneer u een kind wilt aanmelden neemt u contact op met de administratie van de school. In het eerste gesprek maakt u kennis met de achtergronden en werkwijze van de school. Wanneer u besluit om uw kind aan te melden volgt er een aanmeldingsgesprek. Als uw kind op een andere school zit wordt vooraf contact met de andere school opgenomen. Wij willen elk kind enige dagen op proef de lessen laten bijwonen.

Is er sprake van een overplaatsing van een andere school dan spelen de volgende voorwaarden:

  • het kind moet passen in de betreffende klas
  • alle relevante informatie over het kind moet aan ons ter beschikking worden gesteld.
  • ieder kind moet worden aangemeld door middel van een door de ouder/verzorger volledig ingevuld inschrijfformulier. Dit formulier krijgt u als u besluit uw kind aan te melden.
  • de beslissing over aanname wordt genomen door de directeur.

Wanneer uw kind vier jaar geworden is kan het in de kleuterklas geplaatst worden. Omdat er lange dagen zijn en de overgang van peutergroep of huis naar school groot is, kan er in overleg een opbouw worden afgesproken om deze overgang geleidelijk te laten verlopen.

Back To Top