skip to Main Content

Missie en visie van de school

Wij bieden de leerlingen een brede kennisoverdracht en een culturele, creatieve en lichamelijke ontwikkeling.

Slogan en kernwaarden

Onze slogan is: Leren voor het leven

Onze kernwaarden zijn:

  • Samenhang
  • Meesterschap
  • Aandacht
  • Creëren in vrijheid
  • Vitaliteit
  • Moed

De slogan en de kernwaarden worden nader toegelicht in de schoolgids en het Strategisch beleidsplan van de St. Vrijescholen Athena.  [ Link maken]

Onze streefbeelden:

Zij hebben een zo concreet mogelijk karakter en werken als aanzuigend Leitmotiv; d.i. je richt je erop maar de realisatie kan een variant van dat streefbeeld zijn.

  1. Alle vakken geïntegreerd; niet allemaal losse vakjes.  Alles heeft zin en staat met elkaar in verband.
  2. We zoeken de wereld op van kleuterklas tot klas 6.
  1.    Onze school is bekend; oh ja, die! Iedereen kent ons. Ons profiel is helder een aansprekend.
  2.    Wij nodigen mensen uit met ons mee te doen.
Back To Top