skip to Main Content

Veel gestelde vragen

‘Is de Noorderkroon alleen geschikt voor creatieve kinderen?’

Creativiteit zit wat ons betreft in kinderen. Hoe dit tot uiting komt verschilt van kind tot kind. Wij hebben de overtuiging dat het stimuleren van creativiteit en kunstzinnigheid voor al onze leerlingen goed is. Kinderen kunnen hun kwaliteiten hierin kwijt tijdens toneel, schilderen, handwerken en muziek maar ook in het rekenonderwijs en werkstukken en projecten.

‘Wordt van ouders verwacht dat zij antroposofisch zijn?’

Wij zijn een school die openstaat voor alle mensen, zonder onderscheid van ras of geloof. Een klein deel van de ouders op de Noorderkroon probeert de antroposofie bewust een plaats in hun leven te geven. De meerderheid heeft de keuze voor de Noorderkroon gemaakt omdat de sfeer en visie op onderwijs hen aansprak. Van nieuwe ouders wordt dus niet verwacht dat zij de antroposofie aanhangen
Wel is het belangrijk dat de ouders zich kunnen vinden in onze visie en werkwijze.

‘Hoe is de aansluiting met het regulier voorgezet onderwijs?’

Slechts een klein percentage van onze zesdeklassers (groep 8) vervolgt zijn schoolloopbaan op een middelbare Vrije- of Waldorfschool. De meeste kinderen stromen dus door naar niet-Vrijescholen in de regio en deze scholen geven aan dat de kinderen daar goed aansluiting kunnen vinden.

Back To Top