skip to Main Content

Ouders

Medewerkerschap

Ouders en leerkrachten staan samen rond het kind. Wij verwachten van ouders dat zij ook bereid zijn hun steentje aan de schoolgemeenschap bij te dragen. Ouders nemen deel aan werkgroepen, oudertaken en klassenactiviteiten.

Ouderbijdrage

Niet alle activiteiten in onze scholen kunnen bekostigd worden vanuit de reguliere middelen. Daarom wordt aan de ouders jaarlijks een ouderbijdrage gevraagd. Deze ouderbijdrage heeft een vrijwillig karakter en hanteert een inkomensafhankelijke schaal. De ouderbijdrage vormt nooit een belemmering een kind aan te nemen.

Back To Top