skip to Main Content

Organisatie

De kern van de organisatie is een zelfstandig werkend team dat samen het onderwijs vormgeeft. Het worden daarin ondersteund door de remedial teacher (RT),  de intern begeleider(IB) en de directeur. Ib-er en directeur bewaken de protocollen en procedures. De directeur is eindverantwoordelijke en neemt in voorkomende gevallen de uiteindelijke beslissingen. Ook het personeelsgebied, financiën en huisvesting vallen onder de verantwoordelijkheid van de directeur.

De directeur en de ib-er onderhouden het contact met het bestuurskantoor  van Athena en krijgen feedback van en wisselen uit met de bestuurder en de stafmedewerkers. Zowel op het terrein van pedagogisch-, financieel- en personeelsbeleid. Op administratief gebied krijgt de school ondersteuning van zowel het stafbureau van Athena als van het OBT uit Borne.

Back To Top