skip to Main Content

Samenwerkingsverband

Niet alle leerlingen passen op een gewone basisschool. Onze school beschrijft in haar Ondersteuningsprofiel op welke wijze zij leerlingen met een ondersteuningsvraag denkt iets te kunnen bieden. Binnen de wet Passend Onderwijs neemt de school de zorg op zich voor elke leerling die bij haar wordt aangemeld het juiste onderwijsaanbod te vinden. Dan wel in de eigen instelling dan wel in een school in de nabije omgeving.

De Noorderkroon maakt deel uit van het van het Regionaal Samenwerkingsverband 23-02/Regio Enschede.

Als het de school niet lukt een leerling te geven wat hij nodig heeft, kan er in overleg met het Samenwerkingsverband worden gezocht naar en passende onderwijsvorm voor de betreffende leerling. Ook ondersteunt het samenwerkingsverband bij leer- en ontwikkelingsvragen van individuele leerlingen.

Back To Top