skip to Main Content

Lesprogramma

De kleuter

Het kind leert tussen 0-7 jaar enorm veel. In die mate zal dat later nooit meer gebeuren. Door op deze leeftijd vooral te leren met het hoofd, ga je in onze visie voorbij aan het wezen van de kleuter. De leerkracht speelt in op de kracht van de verwondering die bij de kleuters nog sterk aanwezig is. De kleuter leert met heel zijn wezen, met handen en voeten, ogen en oren en verdient een rijke en veelzijdige leeromgeving. 

Vaste gewoontes, ordenen, sociaal omgaan met elkaar en meeleven met de jaarfeesten en de natuur vormen een stevige basis. Onze school heeft een rijke taalomgeving met o.a. veel versjes, liedjes, gedichten, toneelstukjes, poppenspel en spelen met de taal. Onze kinderen leren een rijke taal.

Met alles kunnen kinderen spelen, we hebben een veelheid aan materiaal: van bankjes en tafels maken kinderen vliegtuigen, huizen en boten.

Onze kinderen mogen veel vrijspelen, zowel binnen als buiten. Daarnaast bieden we gerichte activiteiten, zoals schilderen, weven, knutselen, boetseren met bijenwas, tekenen en brood bakken. Elke dag heeft een vaste activiteit.

Iedere dag wordt er een verhaal verteld en spelen kinderen met klanken en leren versjes en liedjes.

Van 6 – 12 jaar

In alle klassen wordt periodeonderwijs gegeven. Dit houdt in dat de leerlingen gedurende drie of vier weken een hoofdvak krijgen tijdens de eerste twee ochtenduren. Het kunstzinnige of creatieve element vormt een belangrijk onderdeel van het leerproces. De leerkracht zet daarvoor schematiseren, tekenen, bewegen, schilderen, toneelspelen, boetseren of muziek in.

De leerkracht biedt de leerstof klassikaal aan, maar zo dat ieder kind naar eigen vermogen een verbinding ermee kan aangaan. In de verwerking werken de kinderen individueel, in groepjes of klassikaal. De kinderen krijgen als periodevakken voornamelijk les in cognitieve vakken, zoals rekenen, taal, heemkunde, aardrijkskunde, geschiedenis, plantkunde, dierkunde, natuurkunde en meetkunde.

Na het periodeonderwijs oefenen de leerlingen in de reken- en taal-oefenuren. Daarvoor gebruiken we Zo leren kinderen lezen en spellen voor lezen en spelling en Getal en Ruimte voor rekenen.

Daarnaast zijn er nog vaklessen, zoals muziek, handwerken, gym en handenarbeid, voor de kinderen.

Ook kunnen de kinderen leren blokfluit spelen.

Vanaf de eerste klas krijgen de leerlingen anderhalf uur les van een gymdocent.

Al in de kleuterklas starten we met Engelse liedjes en versjes. Vanaf de eerste klas (groep 3) is Engels een vakles, maar krijgen de leerlingen ook andere lessen in het Engels.

Back To Top