skip to Main Content

Missie, visie & filosofie

Missie

De missie van ons onderwijs is het beschikbaar stellen van onderwijs ten dienste van een positieve ontwikkeling van de samenleving. Het onderwijs op onze school is gebaseerd op het leerplan van het Vrijeschool-, Waldorfonderwijs. De Waldorf Movement streeft wereldwijd, van China tot Egypte van de Verenigde Staten tot Nieuw Zeeland, naar onderwijs aan kinderen van alle gezindten, voor kinderen binnen het christendom, de islam, het jodendom en het boeddhisme.

Visie

De visie van ons onderwijs is jonge mensen aan te reiken hoe ze het beste een bijdrage kunnen leveren aan de samenleving als ze geleerd hebben zich veelzijdig te ontwikkelen. Daarvoor is een breed leerplan nodig, dat tegemoet komt aan de behoeften van de mens naar lichaam, ziel en geest. Het is daarbij van belang dat de leerkracht een opvoedkunstenaar wordt.

Filosofie

Het alleen maar opvoeden van het hoofd, het intellect, leidt tot een maatschappelijke catastrofe. Anders geformuleerd: De school wil opvoeden voor hart, hoofd en handen: bewegelijkheid in het denken, empathie in het voelen en vitaliteit en doelgerichtheid in het handelen.

De leerkracht gaat in op wat de kinderen van hem vragen. Hij leeft zich in hen in, heeft een breed palet aan vakken ter beschikking, waarbij ook de kunstzinnige vakken een belangrijke rol spelen.

Ieder mens komt op aarde met een missie en een visie. Centraal staat daarin staat zijn leer- en werkstijl, ook wel handelingsimpuls of wilsrichting genoemd. Onderwijs richt zich in de eerste plaats op het gericht tegemoetkomen aan deze wilsrichting. Iedere leerling wil in principe vanuit zijn eigen leer- en werkstijl de leerstof aanpakken, met anderen omgaan en zijn bijdrage leveren aan het geheel van de klas of schoolgemeenschap.

Een mens dat krachtig vanuit zijn eigen wilsrichting heeft leren werken, zal later een zinvolle bijdrage aan de samenleving leveren.

Back To Top