skip to Main Content

Filosofie

Van baby tot puber kenmerkt de Vrij- of Waldorfschool zich door één krachtige doorgaande filosofie. Respect voor de jonge mens, aandacht voor een veelzijdige opvoeding, en inspelen op gevoelens van verwondering en intellectuele nieuwsgierigheid. Voor elke leeftijdsfase op een geheel eigen manier. Samen met de Kinderopvang van Christoforus vormen wij het Waldorf Kindcentrum De Noorderkroon. In ons hele kindcentrum staat biologische voeding centraal.

Voordelen van de vrijeschool

  • We bieden een veelzijdige ontwikkeling aan
  • Bij ons mogen kinderen kind zijn
  • Er is een originele aanpak voor de sociale ontwikkeling van kinderen
  • Wij spelen in de op de leergierigheid van kinderen
  • School en ouders vormen een hechte gemeenschap

Hierna vind u een overzicht wat zich allemaal  in ons gebouw bevindt.

Kinderdagverblijf

In het zelfde gebouw is onze huiskameropvang voor de allerkleinsten. Er zijn slaapkamertjes voor de baby’s. De ruimte is ingericht met mooie en natuurlijke materialen. Er is aandacht voor het ritme en de gewoontes van de kinderen. Ook hier kijkt men naar de wilsrichting van het kind.

Peutergroep

Ons kindcentrum heeft een eigen peutergroep. Vier of vijf ochtenden per week drie uur lang komen de kinderen in een aparte mooie ruimte bij elkaar. We hebben aandacht voor een evenwichtig dagritme. Ritme, reinheid en regelmaat vind u nog bij ons. Kinderen spelen gezond en veel buiten. Ze worden niet overdadig belast met digitale indrukken die nog niet bij de leeftijd passen. Er zijn tal van activiteiten met de handen zoals broodbakken, appelmoes maken etc.

Kleuteronderwijs

Wij noemen dat nog kleuterklas omdat daarmee tot uitdrukking te brengen dat kleuters nog anders leren dan de leerlingen van 6-12 jaar. Bij het Leerplan onder Lesprogramma vindt u meer informatie over de kleuterklas.

Basisonderwijs

In onze school blijven de kinderen tot en met hun twaalfde jaar. Dan stromen ze door naar voorgezet Vrijeschoolonderwijs of regulier onderwijs.

Buitenschoolse opvang

Na schooltijd is er buitenschoolse opvang. Er wordt gewerkt met een veelzijdig programma. De ruimtes voor de BSO bevinden zich alle in ons eigen gebouw.

Voortgezet onderwijs

Voortgezet Vrije- of Waldorfonderwijs

In Borne en Zutphen zijn vormen van voortgezet onderwijs voor vmbo-havo en vwo.

Vervolgonderwijs

Om een indruk te krijgen waar onze leerlingen naar toe gaan, volgen hier de percentages over de afgelopen jaren:

Schoolsoort 

VMBO gemengde leerweg 14%

VMBO theoretische leerweg 43%

HAVO, VWO, Gymnasium 43%

Back To Top