skip to Main Content

Inloopochtenden

Wij organiseren iedere tweede vrijdagochtend van de maand een inloopochtend waarbij het tussen 9.00 en 11.00 uur mogelijk is bij ons binnen te lopen. U kunt dan de sfeer proeven, de school bekijken of een les bijwonen. Mochten de vrijdagen u niet uitkomen dan kunt u via directie@denoorderkroon.nl een afspraak maken voor een rondleiding.

Aanmelden

Wilt u uw kind bij ons aanmelden? Daar zijn wij natuurlijk heel blij mee. Doe het echter wel op tijd, want onze klassen lopen snel vol. Zo rond de tweede verjaardag of eerder is een goed moment.

Missie & Visie

De missie van ons onderwijs is het beschikbaar stellen van onderwijs ten dienste van een positieve ontwikkeling van de samenleving. Het onderwijs op onze school is gebaseerd op het leerplan van het Vrijeschool-, Waldorfonderwijs.
De visie van ons onderwijs is jonge mensen aan te reiken hoe ze het beste een bijdrage kunnen leveren aan de samenleving als ze geleerd hebben zich veelzijdig te ontwikkelen. Daarvoor is een breed leerplan nodig, dat tegemoet komt aan de behoeften van de mens naar lichaam, ziel en geest. Het is daarbij van belang dat de leerkracht een opvoedkunstenaar wordt.

Leerplan

Het leerplan van de Vrije- of Waldorfscholen sluit aan bij de leeftijdsfasen van het kind. Bij elke leeftijdsfase passen bepaalde leerinhouden. Zo is natuurkunde voor jonge kinderen nog verbonden met het zelf spelen: ze bouwen een toren en ontdekken spelenderwijs natuurkundige wetten. Pas als ze twaalf jaar zijn kunnen jonge kinderen deze wetten ook echt begrijpen en laten zien in een experiment.

De grote lijn door het leerplan is: Van helemaal ingeleefd zijn als klein kind naar een vaardige betrokken deelnemer worden in groep 8.

School & schoolplein

De leslokalen liggen in een halve cirkel om het prachtige omschutte schoolplein. Er is ruimte voor twee kleuterklassen, leslokalen voor de oudere kinderen, een zaal voor toneelvoorstellingen, een houtbewerkinglokaal, een handwerklokaal, administratieve ruimtes, een lerarenkamer en ruimtes voor remedial teaching en interne begeleiding.
Samen met het kinderdagverblijf en de buitenschoolse opvang, gehuisvest in het gedeelte van het gebouw dat aan de Jupiterstraat ligt, vormen we het Waldorf Kindcentrum De Noorderkroon.

Back To Top