skip to Main Content

Lentemarkt 2024

Het team van Vrijeschool De Noorderkroon organiseert op zaterdag 23 maart een vrolijke lentemarkt voor jong en oud, groot en klein met een restaurant vol lekkere hapjes, leuke (kinder)activiteiten, kraampjes met boeken, mineralen, (houten) cadeautjes voor elke gelegenheid, kleding van natuurlijke materialen en allerhande knutselmaterialen.Kom kijken, kom eten, kom genieten en wees welkom!Datum: 23 maart
Tijd: 11.00-14.00 uur
Locatie: Elferinksweg 106, Enschede
Toegang: gratis

Inloopochtenden

Wij organiseren iedere tweede vrijdagochtend van de maand een inloopochtend waarbij het tussen 9.00 en 11.00 uur mogelijk is bij ons binnen te lopen. U kunt dan de sfeer proeven, de school bekijken of een les bijwonen. Mochten de vrijdagen u niet uitkomen dan kunt u via directie@denoorderkroon.nl een afspraak maken voor een rondleiding.

Aanmelden

Wilt u uw kind bij ons aanmelden? Daar zijn wij natuurlijk heel blij mee. Doe het echter wel op tijd, want onze klassen lopen snel vol. Zo rond de tweede verjaardag of eerder is een goed moment.

Missie & Visie

De missie van ons onderwijs is het beschikbaar stellen van onderwijs ten dienste van een positieve ontwikkeling van de samenleving. Het onderwijs op onze school is gebaseerd op het leerplan van het Vrijeschool-, Waldorfonderwijs.
De visie van ons onderwijs is jonge mensen aan te reiken hoe ze het beste een bijdrage kunnen leveren aan de samenleving als ze geleerd hebben zich veelzijdig te ontwikkelen. Daarvoor is een breed leerplan nodig, dat tegemoet komt aan de behoeften van de mens naar lichaam, ziel en geest. Het is daarbij van belang dat de leerkracht een opvoedkunstenaar wordt.

Leerplan

Het leerplan van de Vrije- of Waldorfscholen sluit aan bij de leeftijdsfasen van het kind. Bij elke leeftijdsfase passen bepaalde leerinhouden. Zo is natuurkunde voor jonge kinderen nog verbonden met het zelf spelen: ze bouwen een toren en ontdekken spelenderwijs natuurkundige wetten. Pas als ze twaalf jaar zijn kunnen jonge kinderen deze wetten ook echt begrijpen en laten zien in een experiment.

De grote lijn door het leerplan is: Van helemaal ingeleefd zijn als klein kind naar een vaardige betrokken deelnemer worden in groep 8.

School & schoolplein

Sinds de zomer van 2023 is de Noorderkroon in dit gebouw gevestigd. Het gebouw is helemaal gerenoveerd en energie neutraal gemaakt. De leslokalen liggen in een halve cirkel om een grote open ruimte waarin we graag samenkomen met de hele school voor vieringen en klassen doorbrekende projecten. Rondom de school hebben we een groenschoolplein. Het groene schoolplein wordt natuurlijk gebruikt om op te spelen maar ook om van en op te leren.
Achter de school ligt de speeltuin van Stadsveld. In overleg mogen de kinderen hier ook gebruik van maken in de pauzes.

Back To Top