skip to Main Content

Open dag 9 maart

Op 9 maart zetten we tussen 9.00 en 12.00 onze schooldeur nog verder open. Iedereen die de school in bedrijf wil zien, is van harte uitgenodigd. Je kunt gerust binnenlopen om de sfeer te proeven, een les bij te wonen of met ons in gesprek gaan. Aanmelden is niet nodig. Mocht u verhinderd zijn op 9 maart dan kunt u via ib@denoorderkroon een afspraak maken voor een rondleiding.

Missie & visie

De missie van ons onderwijs is het beschikbaar stellen van onderwijs ten dienste van een positieve ontwikkeling van de samenleving. Het onderwijs op onze school is gebaseerd op het leerplan van het Vrijeschool-, Waldorfonderwijs.
De visie van ons onderwijs is jonge mensen aan te reiken hoe ze het beste een bijdrage kunnen leveren aan de samenleving als ze geleerd hebben zich veelzijdig te ontwikkelen. Daarvoor is een breed leerplan nodig, dat tegemoet komt aan de behoeften van de mens naar lichaam, ziel en geest. Het is daarbij van belang dat de leerkracht een opvoedkunstenaar wordt.

Leerplan

Het leerplan van de Vrije- of Waldorfscholen sluit aan bij de leeftijdsfasen van het kind. Bij elke leeftijdsfase passen bepaalde leerinhouden. Zo is natuurkunde voor jonge kinderen nog verbonden met het zelf spelen: ze bouwen een toren en ontdekken spelenderwijs natuurkundige wetten. Pas als ze twaalf jaar zijn kunnen jonge kinderen deze wetten ook echt begrijpen en laten zien in een experiment.

De grote lijn door het leerplan is: Van helemaal ingeleefd zijn als klein kind naar een vaardige betrokken deelnemer worden in groep 8.

School & schoolplein

De leslokalen liggen in een halve cirkel om het prachtige omschutte schoolplein. Er is ruimte voor twee kleuterklassen, leslokalen voor de oudere kinderen, een zaal voor toneelvoorstellingen, een houtbewerkinglokaal, een handwerklokaal, administratieve ruimtes, een lerarenkamer en ruimtes voor remedial teaching en interne begeleiding.
Samen met het kinderdagverblijf en de buitenschoolse opvang, gehuisvest in het gedeelte van het gebouw dat aan de Jupiterstraat ligt, vormen we het Waldorf Kindcentrum De Noorderkroon.

Back To Top